poniedziałek, 5 lutego 2018

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ma zaszczyt zaprosić
do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

LITERATURA I KULTURA ROSYJSKA W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ

która odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie w dniach
23-24 października 2018 r.


Celem konferencji będzie próba ukazania sposobów obecności literatury, sztuki, muzyki, nauki, filozofii, ideologii kultury Rosji/ZSRR w świadomości twórców i odbiorców kultury Drugiej Rzeczypospolitej.

Chcielibyśmy, aby nasze prezentacje, referaty i dyskusje stały się przede wszystkim okazją do analizy dominujących w okresie międzywojennym paradygmatów narracji o stosunkach polsko-rosyjskich, aby były krokiem w kierunku wypracowania nowych kategorii opisu i narzędzi analitycznych do ich relacjonowania.

Konceptualizacja takiego nowego podejścia, które wykraczałoby poza motywowane emocjonalnie kategorie rusofilii/rusofobii, umożliwiłaby ukazanie szeroko rozumianego „tematu rosyjskiego” np. w jego powiązaniu z ówczesnymi procesami kształtowania się polskiej tożsamości narodowej; pomogłaby wyakcentować, zakłócające bezpośrednie i autentyczne interakcje, formy przemocy porządków: Wyobrażeniowego, Symbolicznego i Realnego.

Mamy nadzieję, że konferencja pomoże przywrócić zainteresowanie badaniami nad polsko-rosyjskimi relacjami kulturowymi i literackimi, a także stanie się zachętą do rozmowy o nowoczesnych metodologiach i nowych kategoriach badawczych, które pozwalają spojrzeć na historię społeczno-polityczną i kulturalną okresu Polski międzywojennej z zupełnie nowej, ożywczej perspektywy.

Lista tematów jest otwarta, z chęcią zapoznamy się również z Państwa propozycjami.

Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, a w szczególności literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, historyków idei i przedstawicieli dziedzin pokrewnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie
KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
na adres elektronicznykulturarosjiconference@gmail.com do dnia 7 października 2018 r.


Planujemy wydanie recenzowanej monografii naukowej. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu.
   Wszystkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej sesji:

http://kulturarosjiconference.blogspot.com


Sekretarz konferencji:                                                                                            Organizatorzy:
mgr Piotr Misztela                                                                                                dr Grażyna Pawlak
                                                                                                       dr hab. Anna Sobieska, prof. IBL

Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych IBL PAN

Karta zgłoszenia uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej

LITERATURA I KULTURA ROSYJSKA W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJWarszawa, 23-24 października 2018
Miejsce obrad:
Pałac Staszica, Polska Akademia Nauk

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać w terminie do 30 września 2018
na adres e-mail: kulturarosjiconference@gmail.com
Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej monografii.

Imię i nazwiskoTytuł i stopień naukowy lub zawodowyStanowiskoInstytucjaTytuł referatu
Streszczenie (do 300 słów)

Wymagania dotyczące sprzętu,
Adres do korespondencji

Telefon (nr kierunkowy)

    E-mail